Ładowanie...

Regulamin rozgrywek

Regulamin rozgrywek na Magnum Arenie

Decydując się na rezerwację gry na Magnum Arenie oraz decydując się na udział w rozgrywce akceptujesz warunki niniejszego regulaminu

 

 1. Magnum Arena to Obiekt i Organizator prowadzony przez Magnum Kamil Zalewski z siedzibą w Gdańsku, ulica Siennicka 25B, 90-758 NIP: 9571051159.
 2. Klient dokonując rezerwacji akceptuje postanowienia regulaminu. Przed wstępem na Arenę Uczestnicy (czyli osoby biorące udział w grze lub wydarzeniu na Magnum Arenie) i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Na Magnum Arenie jest umieszczony regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników. Uczestnicy decydujący się na udział w rozgrywce akceptują zapisy regulaminu.
 3. Zadaniami Instruktora prowadzącego grę są: przypominanie o zasadach bezpieczeństwa, zajmowanie się kwestiami technicznymi, prawidłowe przygotowanie uczestników oraz przekazanie podstawowych zasad gry, prowadzenie rozgrywki.
 4. Uczestnikiem rozgrywki mogą być osoby w wieku minimum 10 lat. W wyjątkowych okolicznościach jeśli uczestnikami są również rodzice dopuszczamy gry dla dzieci od 9 lat.
 5. Najważniejsze zapisy regulaminu zostaną przedstawione Uczestnikom przed rozpoczęciem rozgrywki
 6. Organizator może pozbawić możliwości udziału w rozgrywce Uczestnika który żąda możliwości gry w środkach ochrony osobistej nie posiadającej certyfikatów bezpieczeństwa lub nie są przeznaczone do rozgrywek paintball ASG. Zabronione jest korzystanie z ochrony oczu w formie siatki. Na miejscu jest możliwość wypożyczenia prawidłowej i bezpiecznej ochrony oczu i twarzy.
 7. Na terenie Areny Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i Instruktorów, sygnalizacji, gwizdka sygnałowego, a także przestrzegania obowiązków związanych z przygotowaniem się do gry.
 8. Uczestnik zapewnia, że obuwie w którym bierze udział jest odpowiednie dla niego i aktywności fizycznej przez niego podejmowanej.
 9. Obowiązkiem Uczestnika jest także: przebywanie na polu gry oraz przedpolu w masce ochronnej lub ochronie oczu posiadającej odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Obowiązuje absolutny zakaz zdejmowania ochrony oczu na całym terenie pola gry. Zdjęcie ochrony oczu na terenie pola gry wyłącza odpowiedzialność Organizatora w związku z ewentualnym uszczerbkiem na zdrowiu.
 10. Zabronione jest przykładanie lufy karabinka bezpośrednio do drugiej osoby. Zabronione jest walka wręcz lub uderzanie karabinkiem. Zabronione jest chwytanie za karabinek innej osoby. Zabronione jest oddawanie strzałów bez patrzenia oraz wychylanie karabinka zza ściany i oddawania tzw. ślepych strzałów.
 11. Dopuszcza się oddawanie strzałów z blikiej odległości o ile karabinki z których korzysta grupa mają dostosowaną do limitów moc.
 12. Osoby, które nie biorą bezpośrednio udziału w grze muszą nosić okulary ochronne na terenie całego obiektu.
 13. Wszelkie przypuszczenia o nieprawidłowości sprzętu ochronnego, którego stan techniczny pogorszył się w trakcie rozgrywki z jakiejkolwiek przyczyny powinny zostać zgłoszone do Organizatora lub Instruktora.
 14. Uczestnicy powinni wystartować po sygnale gwizdka i niezwłoczne zatrzymać grę po zasygnalizowaniu końca rozgrywki. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność w każdym momencie kiedy przebywają na terenie pola gry.
 15. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach które zauważy.
 16. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie umyślnie podczas użytkowania Areny
 17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnie sprzętu zastępczego po umyślnym uszkodzeniu z winy Uczestnika sprzętu pierwotnie wypożyczonego.
 18. Obiekt jest monitorowany wizyjnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia klientów, pracowników oraz Organizatora i obiektu. Nagrania przechowywane są przez okres do 5 dni wstecz, chyba że nagrany obraz stanowić ma dowód w postępowaniu sądowym. Wówczas termin przechowywania może ulec wydłużeniu. Po upływie terminu przechowywania zarejestrowane obrazy podlegać będą usunięciu przez nadpisanie. Każdy ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawianie oraz usunięcie.
 19. Rezerwacje – w celu potwierdzenia rezerwacji gry prywatnej klient wpłaca zadatek. Obowiązuje definicja zadatku. Wpłacona przez klienta kwota zostaje zaliczona na poczet ceny. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przeniesienie wpłaconej kwoty w poczet realizacji usługi w innym terminie.
 20. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić możliwości udziału w rozgrywce Uczestnika, który dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Instruktorów prowadzących grę. Obserwatorzy nie biorący udziału w rozgrywce, którzy nie stosują się do wymagań bezpieczeństwa oraz nakazów i wskazówek instruktorów zostaną wyproszeni z terenu pola gry lub tarasu widokowego.
 21. Na Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 22. Na Obiekcie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Zakaz ten nie dotyczy Sali Imprezowej będącej niezależnym pomieszczeniem.
 23. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję i zachowanie. Uczestnik zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć zdrowie uczestnika w związku z udziałem w grze paintball ASG. Uczestnik zapewnia, że nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do udziału w rozgrywce paintball ASG.
 24. Organizator może odmówić udziału w rozgrywce Uczestnikowi, wobec którego zachodzi podejrzenie, że jego stan zdrowia może się pogorszyć w związku z udziałem w grze lub udział w grze może stanowić zagrożenie dla stanu zdrowia Uczestnika.
 25. Organizator odmówi udziału w rozgrywce Uczestnikowi, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu. Uczestnik wobec którego istnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu zostanie poproszony o poddanie siędobrowolnemu badaniu na obecność alkoholu. Uczestnik ma prawo do nie poddania się dobrowolnemu badaniu na obecność alkoholu i zażądania badania w obecności policji. Czas oczekiwania na badanie policji może wpłynąć na długość zarezerwowanej rozgrywki. 
 26. Uczestnik biorący udział w rozgrywce w zarezerwowanym terminie, który spożywa alkohol w trakcie gry lub w przerwach, w obiekcie lub jego obrębie nie będzie mógł kontynuować gry. W szczególnych przypadkach osoby będą wypraszane z obiektu.
 27. Wszelkie naruszenia regulaminu związane ze spożywaniem alkoholu wyłączają możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów rozgrywki, a także wpłaconego zadatku.

Szanowni Państwo :)

 

Regulamin powstał w oparciu o nasze doświadczenia. My pracujemy, Wy dostajecie fajną i bezpieczną zabawę. W skrócie chodzi o to, że:

 • Opowiemy Państwu o najważniejszych sprawach przed grą.
 • Każda gra jest prowadzona przez Instruktora, który zadba o Państwa. Trzeba się stosować do jego poleceń co wynika wprost z zasad bezpieczeństwa i wpłynie pozytywnie na jakość zabawy
 • Młodsi gracze niż 10 lat po prostu sobie nie poradzą z grą. Rozgrywka 9 latków z rodzicami będzie bezpieczna.
 • Jeśli zdejmiesz maskę na polu gry, bez względu na to czy gra trwa czy nie – możesz kulką dostać – i to jest Twoja wina że zdjąłeś maskę
 • Osoby będące wyraźnie pod wpływem alkoholu stwarzają realne zagrożenie dla nas jako obsługi, dla siebie samych i dla innych graczy
 • Osoba, które z premedytacją niszczy nasz sprzęt po prostu nie otrzyma drugiego sprawnego. Jak się potkniesz, albo przypadkiem coś tam się wydarzy to nie ma problemu.
 • Jeśli gracze nie stosują się do zasad gry i założeń zabawy – to sami sobie psujecie zabawę
 • Na obiekcie jest alkomat. Przychodzisz na grę wyraźnie nietrzeźwy – nie zagrasz.
 • My jako firma musimy pilnować zasad regulaminu bo to nasz obowiązek zawodowy. Nie spełnianie obowiązków zawodowych grozi odpowiedzialnością karną.
Mailowy
Mailowy
Pomoc
Pomoc
Telefoniczny
Telefoniczny
Telefoniczny
Telefoniczny
Wyznacz trasę
Kontakt
Skontaktuj się
z nami
Mailowy
Mailowy
Telefoniczny
Telefoniczny

Masz pytania?

Napisz do nas
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Znajdź swoje pytanie i odpowiedź

Prosimy o umawianie gier i wizyt :)

Na arenie jesteśmy o nieregularnych porach i nie zawsze można nas zastać. Dlatego jeśli wybierają się Państwo do nas prośba o kontakt celem umówienia spotkania :)

 

Godziny pracy podane w wizytówce Google są poglądowe i odnoszą się do godzin pracy telefonicznej obsługi klienta.

 

Mamy bardzo dużo rezerwacji więc jeśli Państwo nie umówicie wcześniej gry – wówczas pomimo Państwa przyjazdu gra może się nie odbyć.

Ile to kosztuje ?

Przykładowe pozycje z cennika

 • 1,5h gry + przygotowania z pełnym wyposażeniem w sobotę to 120zł/os

 

 • 1h gry + przygotowania z pełnym wyposażeniem w sobotę 90zł/os

 

 • 1h gry + przygotowania z pełnym wyposażeniem w poniedziałek o 10:00 to 60zł/os

 

 • 1,5h + przygotowania z pakietem Premium w niedzielę to 150zł/os

 

Cennik szczegółowy znajduje się tutaj: [KLIKNIJ LINK]

 

Aktualne promocje i rabaty: [KLIKNIJ LINK]

 

Zapraszamy do umówienia bezpłatnej gry demo. Zagrajcie i sami się przekonajcie :)

 

Jak zarezerwować grę ?

Wypełnij formularz rezerwacji dostępny na stronie

 

Napisz do nas maila na bok@magnumarena.pl lub skontaktuj się na facebook’u

 

Zadzwoń pod numer: 505978511

Jak to wygląda? Jak przebiega rozgrywka ?

 1. Każda rozgrywka prowadzona jest przez przypisanego do grupy instruktora, który zajmuje się przygotowaniami, tłumaczeniem zasad i kwestii technicznych oraz prowadzeniem gry.
 2. Najpierw przygotowujemy i ubieramy się w szatni. Później wybieramy karabinki.
 3. Rozgrzewka, czyli scenariusz pozwalający graczom poznać na czym polega zabawa przy prostej szybkiej grze.
 4. Kolejne gry to już szybkie dynamiczne rozgryki typu Flagi czy Dominacje oraz zaawansowane typu Napad na bank czy Counter-Strike
 5. Zejście do szatni i zdanie sprzętu po upływie czasu
 6. Przyjęcie lub spotkanie w sali imprezowej jako opcja na zakończenie zmagań

Czy to boli ?

 • Dysponujemy dwoma poziomami mocy do wyboru: silniejsze karabinki dla pełnej adrenaliny i silniejszych wrażeń po trafieniach oraz obniżona moc dla osób szukających spokojniejszej zabawy, gdzie trafienia są bezpieczne nawet dla osób w wieku 10 lat

 

 • Kulka jest znacznie mniejsza niż w klasycznym paintballu. Tym samym energia pocisku jest znacznie niższa. Lecz wrażenia nadal mogą być nieprzyjemne z racji kłującego efektu trafienia. Obniżona moc karabinków niweluje te wrażenia do minimum z zachowaniem wystarczających paramterów zasięgu i celności

Minimalny wiek uczestnika ?

 • W grze nie powinny brać udziału osoby młodsze niż 10 lat

 

 • Minimalny wiek uczestnika to 10 lat

 

 • Młodsi uczestnicy niż 10 lat mogą mieć problem z obsługą karabinków

 

 • Problem może dotyczyć również wagi karabinka. Nierzadko również gracze w wieku 10 lat zwracają uwagę, że sprzęt sporo waży

 

 • Gracze w wieku 10 lat są już na tyle samodzielni, że potrafią sprostać wymaganiom bezpieczeństwa, czy poziomowi trudności rozgrywek

Zostaw nam swój numer

Oddzwonimy do Ciebie w godzinach
12:00-20:00
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.